Aké je to hrať v divadelnom orchestri? Prečítajte si, kto sa skrýva v jame

Tanečné umenie nie je len o pohybe, ale predovšetkým o hudbe, ktorá je jeho rovnocenným partnerom. Orchester býva v centre pozornosti len zriedka a preto si zaslúži trocha pozornosti.

Orchestrálna jama vznikla ako kompromis

Keď sa začali stavať kamenné operné domy, stavitelia sa snažilidosiahnuť kompromis, ktorý by umožňoval divákom bez komplikácií sledovať predstavenie a zároveň udržať kontakt medzi dirigentom, účinkujúcimi a orchestrom. Tak vznikla jama. Prvým verejným divadlom bolo Teatro San Cassiano v Benátkach (1637).

Večný boj menom akustika

Akustika je najväčšou komplikáciou hudobnej interpretácie a v prípade jamy sa tento problém znásabuje.  Väčšina hráčov, ktorí pôsobia v divadelných orchestroch, sa zhoduje na jednom:

„Zväčša netušíme, ako to znie vonku.“

Zvuk v jame je totiž veľmi odlišný od zvuky, ktorý sa nesie von. Jama zvuk tlmí a hráči musia hrať hlasnejšie, než inde. Priestor jamy je zároveň malý a tóny sa v ňom rezonujú. Preto sa hráči často ponosujú na bolesť hlavy, ktorú spôsobujú hodiny práce v tak hlučnom prostredí.

V jame si užijú mnohé strasti

Dôkazom je video od dvoch hudobníkov z  Austrálie. Dvojica Twoset Violin sa preslávila odhaľovaním tém a problémov s ktorými hudobníci zápasia denno denne. Robia to s veľkou dávkou humoru.

Dirigent je spojkou medzi javiskom a jamou

Vzťah hudby a tanca by sa dal pripodobniť k partnerskému vzťahu. Jeho základom je komunikácia. Tú má na starosti dirigent. Stará sa o hudobné naštudovanie diela, ktoré sa netýka len práce s orchestrom, ale aj komunikácie s baletným majstrom, choreografom a so sólistami. Tempá, nástupy na sóla, ale aj hudobná podoba zborových častí ležia na jeho pleciach. Aj u dirigenta je, samozrejme, nevyhnutné, aby bol schopný tanec chápať a vnímať jeho potreby.

Skúšobný proces vie byť náročný

Na začiatku skúšobného procesu skúšajú obe skupiny oddelene. Tanečníci trávia väčšinu svojho pracovného časuna sále na sále a orchester v jame, alebo skúšobni. Vo veľkých divadlách suplujú orchester korepetítori, ktorí pri študovaní diela používajú klavírne výťahy z danej partitúry. Keď je titul viac menej naskúšaný prichádza dirigent, ktorý sa na skúškach zoznámi s tempami. Často sa však stáva, že hudobná vízia dirigenta sa od choreografovej líši. Preto je ideálne ak sú schopní dosiahnuť kompromis. Orchester sa s tanečníkmi stretne na javiskovej skúške až cca dva týždne pred premiérou.

Menšie divadlá sa musia uspokojiť s nahrávkami, pretože mať svoj vlastný orchester je finančne veľmi náročné. Nahrávka je dvojsečnou zbraňou – na jednej strane si môžete vybrať najúžasnejšie orchestre sveta, ale na strane druhej sa ich interpretácii musíte prispôsobiť.

Orchestrálny hráči na balete niekedy trpia ako kone

Hudobníci vo všeobecnosti preferujú tituly, ktoré sú pre nich výzvou a sú hudobne zaujímavé. Preto by ste v ich top päťke len ťažko hľadali staršie a hudobne jednoduchšie balety ako Sylfída, Esmeralda alebo Bajadéra. Veľa z nich však nedá dopustiť na chronicky známe Labutie jazero či Romea a Júliu. Samozrejme, že názory na tituly sa rôznia, a to aj v závislosti od sólových partov pre jednotlivé nástroje. Sylfída, ale aj Čajkovského balety sú náročné ako pre sláky, tak aj dychové a plechové nástroje. Adamova Giselle zase obsahuje jedno z najvýraznejších sól pre violu a v prípade tohto baletu nemá ani hoboj čas zaháľať.  Najnáročnejším titulom je bezkonkurenčne Stravinského Svätenie jari.

Orchester tvoria sekcie nástrojov

Všetky orchestre sa delia na sekcie a ten divadelný nie je výnimkou. Každá skupina má svojho vedúceho hráča.

  • Strunovú sekciu delíme na sláčikovú a ostatné strunové nástroje, ako sú harfy, klavír a čelesta.
  • Sláčikovú časť tvoria husle, violy, violončelá a kontrabasy.
  • Dychová sekcia sa delí na drevené nástroje: klarinety, flauty, hoboje, fagoty, a plechové dychové nástroje: trúbky, pozauny a lesné rohy.
  • V sekcii bicích nástrojov sa ukrývajú tympany, bubny, činely, ale aj „drobnosť“, akou je triangel

 

O autorovi
Autorka je tanečná recenzentka, publicistka a copywriterka