Pôsobí jednoducho, ale nie je. 7 dôvodov, prečo je „partnerina“ ako sex.

Partnerská práca patrí k tancu tak, ako dobrá podlaha a vhodná obuv. Ak sa vám v nej nedarí, možno robíte práve tieto chyby.

1. Pri partnerine zabúdate správne dýchať

Dýchanie je pri tanci alfou a omegou úspechu. Okrem toho, že kyslík zásobuje svaly, napomáha aj správnemu hudobnému frázovaniu. Ak nedýchate správne a pravidelne, vaše telo sa dostáva do neprirodzeného napätia a tvrdosti. Ak sa budete sústrediť na plynulé a prirodzené dýchanie, vaše telo získa potrebnú ľahkosť.

2. Príliš sa snažíte

Vzájomne si pomáhať je pri partnerine nevyhnutnosť, ale niekedy sa stáva, že si tanečníci pomáhajú až natoľko, že si v konečnom dôsledku škodia. Muži v prípade partnerskej práce nesú zodpovednosť za partnerkinu bezpečnosť, ale aj ženy sa musia naučiť narábať so svojou vlastnou váhou. Inak sa s ňou len ťažko naučia pracovať.

„Niekedy platí pravidlo, že o čo je tanečnica chudšia, o to ťažšie sa s ňou pracuje. Buď nevie používať svalstvo alebo sa spolieha na to, že je ľahká a tak nemusí. V oboch prípadoch prosí tanečník o smrť.“

Niekedy sa snažia príliš pomáhať aj ženy. Ak do pohybu vložia viac sily v snahe partnerovi pomôcť, väčšinou je efekt opačný a jeho prácu mu sťažia. Partnerská práca je o dvoch ľuďoch a obaja sa musia snažiť rovnako.

3. Nepoužívate hlavu

Pri každej činnosti treba premýšľať a tanec nie je výnimkou. V prípade partneriny je dôležité, aby obaja tanečníci pohyb nielen cítili, ale mu aj rozumeli. Najmä chlapcom sa stáva, že si do profesionálneho života prinesú zlé návyky, ktoré následne nevedia odstrániť. Zlú prácu s chrbtovým svalstvom si najčastejšie odnesú kríže a nerešpektovanie základných fyzikálnych a geometrických zákonov aj kolená.

4. Výškový rozdiel nie je dostatočný

Muži v prípade partnerskej práce ženy dvíhajú, čo môžeme samo o sebe považovať za neprirodzené. Bez dostatočného výškového rozdielu je táto náročná činnosť ešte ťažšia. Ak je partnerka príliš vysoká, vyššie sa nachádza aj jej ťažisko a to mužovi výrazne komplikuje život. Ak je partnerka pre muža privysoká, ťažšie sa s ňou manipuluje.

„Tancovať s privysokou partnerkou je ako vziať si dlhokánsku dosku a snažiť sa s ňou behať po dvore.“

5. Neprispôsobujete sa partnerovi

Partnerstvo je o spolupráci, tolerancii a súhre. Je nevyhnutné, aby sa tanečníci navzájom cítili, vnímali a prispôsobovali sa jeden druhému. Tanečný vzťah vyžaduje kompromisy, tak isto ako partnerský.

„Očakávať, že sa vám bude s odlišnými partnermi tancovať rovnako, je hlúposť. Každý nový duet si vyžaduje, aby ste sa so svojím novým partnerom zžili. Dali mu šancu. Pravidlom je, že skúsenejší partner vedie.“

6. Nevnímate hudbu

Vnímanie a počúvanie hudby je pri tanci základ. Je dôležité, aby ju pár cítil a interpretoval vo vzájomnej súhre a rovnako. Niekedy si tento proces vyžaduje dlhé hodiny skúšania. Výslednému efektu sa hovorí aj spoločný vnútorný rytmus.

7. Chýba vám sebavedomie

Pokora je dôležitá, ale rovnako aj zdravé sebavedomie. Úspech sa dostaví, len ak budete svojmu partnerovi dôverovať a vložíte sa mu do rúk na 100 %. Zahoďte komplexy , obavy a spoločný tanec si užite na maximum.

O autorovi
Autorka je tanečná recenzentka, publicistka a copywriterka