Zo SND – Užijú si diváci v nadchádzajúcej sezóne baletu menej?

Členovia Baletu SND sa vyjadrili, že balet musí v ďalšej sezóne ustúpiť opere. Divadlo tieto domnienky nepotvrdilo. Odvoláva sa na pretrvávajúce technické problémy, ktoré okrem Historickej budovy trápia aj javiskový systém v novej budove SND. Technické problémy sú zásadné.

V sezóne 2017/18 sa vedenie Baletu SND rozhodlo rozlúčiť s niekoľkými tanečnými titulmi – Rómeo a Júlia – tak ako včera…, Slovenské tance, Popolvár a oddychu sa dočkalo aj predstavenie Nižinskij – Boh tanca. Plánované sú dve nové premiéry.

Správa sa bude priebežne aktualizovať.

Hroziaci štrajk a leto plné zmien

Začiatkom sezóny odvolala ministerka kultúry generálneho riaditeľa SND Mariána Chudovského. Ako dôvod uviedla neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. Zástupom bol poverený teraz už bývalý riaditeľ ekonomického úseku Vladimír Antala.  Pár dní pred odvolaním generálneho riaditeľa Mariána Chudovského hrozili štrajkom odbory SND, teda technický personál divadla.  Dôvodom bolo nevyplatenie odmien za posledné tri mesiace pred divadelnými prázdninami. Nároky technického personálu pod ktorý  patria aj maskérky, či garderobierky divadla, podporili niektorí herci z Činohry SND na čele s riaditeľom Michalom Vajdičkom.

Na ďalší vývoj situácie čakajú nielen zamestnanci divadla, ale aj diváci, ktorí SND pravidelne navštevujú. Doterajšia prax vedie k obavám, nakoľko, každý nový generálny riaditeľ sa nevyhýbal dramatickým personálnym zmenám. Tie sa v prvom rade dotkli riaditeľov jednotlivých súborov. V prípade Baletu SND je riaditeľom bývalý sólista Jozef Dolinský ml., ktorému sa za roky jeho doterajšieho pôsobenia podarilo súbor stabilizovať. Ťažko predpokladať, či by zmena vedenia Baletu SND bola v momentálnych podmienkach ku prospechu súboru.

Beatles go Baroque

99. sezónu opísal riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský ml. nasledovne: 

„Opäť sa chceme svojou tvorbou priblížiť k významným európskym súborom a pritom dať priestor pôvodnej tvorbe. V úvode sezóny 2018/2019 uvedieme večer pôvodnej choreografie Beatles go baroque, pod ktorý sa podpíše domáci tím tvorcov, najmä renomovaný slovenský autor Peter Breiner a pätica choreografov najmä z radov Baletu SND.“

Tulák Chaplin

Ďalšia premiéra bude pochádzať z dielne tvorcov, ktorí pre Balet SND pripravovali biografický balet Nižinskij – Boh tanca.

„Punc pôvodnosti a zároveň svetovosti bude mať aj naša druhá premiéra, ktorá prinesie na dosky SND príbeh a odkaz legendárneho komika a režiséra Charlieho Chaplina. Inscenáciu Chaplin trump vytvorí medzinárodný tím tvorcov, známy z inscenácie Nižinskij – Boh tanca – skladateľ Carl Davis, scénograf Mark Bailey a choreograf Daniel de Andrade. „

Novinky a hosťovania

Priaznivci tanca sa môžu tešiť aj na zaujímavé hosťovania a na cesty sa chystá aj súbor Baletu SND. Nedá sa však s určitosťou povedať tieto plány ovplyvní momentálna finančná situácia v ktorej sa SND nachádza. V stanovisku riaditeľa Baletu Jozefa Dolinského ml. sa s hosťovaniami počíta.

„Na pozvanie baletu Národnej opery v Budapešti predstavíme v Budapešti svoju úspešnú produkciu Slovenské tance – Životy svetiel autorskej dvojice Petra Breinera a Natálie Horečnej. V rámci projektu Hostia Baletu SND vám chceme opäť predstaviť telesá a tvorcov v európskom kontexte.“

K radosti mnohých je plánovaná aj ďalšia spolupráca s Tanečnou katedrou VŠMU.

„Projekty, ktoré sme naštartovali v minulých sezónach – v spolupráci s Katedrou tanečnej tvorby VŠMU, Konzervatóriom Evy Jaczovej v Bratislave, ako aj predstavenia, venované jubileám významných osobností –, pokračujú opäť novými inšpiratívnymi predstaveniami. „

To, či budú pripravované inscenácie naplnením sľubov, potvrdí až premiéra. Zostáva veriť, že v prípade Chaplina sa podarí vytvoriť tak úspešný a divácky obľúbený titul, akým bol Nižinskij – Boh tanca. Beatles go baroque snáď svojim obsahom nebude pripomínať spoluprácu so zaskupením Fragile. 

K pripravovaným premiéram zatiaľ nie sú dostupné bližšie informácie.


nbsp;

O autorovi
Autorka je tanečná recenzentka, publicistka a copywriterka