Značka: Anhelos y Tormentos

Compañía Nacional de Danza a geniálny Dima Kirilov v Madride

Sú určité divadelné zážitky, ktoré sa vďaka svojmu obsahu stanú neopakovateľnými. Ich kľúčovým pojítkom je symbióza a kúzlo toho určitého momentu, kedy je na scéne prítomný reálny človek, ktorý premýšla, cíti, vníma a vidí. Jeho výpoveď nemusí byť o ňom samom, ale o generácii. O tom, čoho sú schopní len určití jedinci a racio s […]